Kontakt i mapa

Naši telefoni:
tenis klub: 069/3192 567
rezervacija termina: 069/3192567
Škola tenisa za decu i odrasle,
treninzi za takmičare sa kondicijom i teniskom logistikom: 069/1610069; 063/201813
Email: tkclassics@gmail.com
Gramšijeva 11, 11070 Novi Beograd